Bağımlılıkta Beslenme

Bağımlılıkta Beslenme

Bağımlılığın gelişmesi belirli bir süreç içinde olmaktadır. Alkol ve/veya madde kişi tarafından önce bir kez denenir, sonra zaman zaman bazı ortamlarda kullanma başlar, bunu düzenli kullanma ve bağımlılık izler. Kullanılan maddenin cinsine göre metabolizma üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Barsak hareketlerinin bozulması, kalp atım hızı ve kan basıncındaki değişiklikler, vücut ısısında artış, açlık hissinde azalma ve besin öğelerinin emiliminin engellenmesi ve benzeri nedenler ile yetersiz ve dengesiz beslenme ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle alkol ve/veya madde kullanan hastalarımızın beslenme ve diyet uzmanı tarafından izlenmesi uygulanan diyet programının yaşam tarzı haline getirilmesinin tıbbi tedaviye olumlu yönde etkileri olacaktır.