Çocukluk Döneminde Beslenme

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESLENME

Okul öncesi dönem yaşamın en duyarlı dönemlerinden biridir. Bu dönemde içinde bulunulan çevre, alınan uyarılar, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden büyüme ve gelişiminde çok etkin rol oynar. Yeterli ve dengeli beslenme doğumdan ölüme kadar insan yaşamı boyunca yalnız fizyolojik gereksi­nimin giderilmesi için değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik gerek­sinimlerin giderilmesinde de önemli bir yer tutar. Araştırmalar yetersiz ve dengesiz beslenmiş çocukların hem fiziksel hem de mental yönden geri olduklarını, sevgisiz ve ilgisiz yetiştirilen çocukların yeterli beslenseler dahi mental yönden geri olduklarını ortaya koymuştur. Okul öncesi dö­nem yetişkinlik için temel oluşturan pek çok alışkanlığın geliştirildiği bir dönemdir. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme kadar, iyi geliştiril­miş sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek de önemlidir.

Ancak unutulmamalıdır ki, çocuğun sağlıklı bir okul öncesi dönem geçirmesi, doğumdan o döneme kadar geçirdiği dönemin sağlıklı olmasına bağlıdır.

OKUL ÇOCUKLARININ BESLENMESİ

Okul çocuğu dönemlerin de ki besleme, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve erişkin yaşta etkileri çıkacak olan çeşitli sağlık sorunlarının önlenmesi açısından önem kazanmaktadır. Okul çocuğu dönemin de sağlıklı beslenmenin yanı sıra sedanter yaşam alışkanlığının engellenerek yaşa uygun düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması da erişkin çağda sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için elzemdir. Okul çocukları beslenmesinde sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri geçerlidir. Bunlar ;

  • Besinlerde çeşitliliğin sağlanması,
  • Sağlıklı vücut ağırlığının korunması,
  • Nişastalı karbonhidratlar ile liften zengin besinlerin sık tüketilmesi,
  • Yağ ve şekerin sınırlandırılması,
  • Vitamin ve minerallerin yeterli düzeyde alınmasıdır.