Gebelikte Beslenme

Gebelikte Beslenme

Gebe kadının beslenmesinde amaç; annenin kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılayarak vücudundaki besin öğeleri yedeğini dengede tutmak, fetüsün normal büyümesini ve salgılanan sütün gerektirdiği enerji ve besin öğelerini tam olarak karşılamaktır

Yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarından en çok etkilenen toplum grubu okul öncesi çağdaki çocuklar ile gebe ve emzikli kadınlardır. Annenin sağlığı ve beslenme durumu sadece annenin değil, doğuracağı bebeğin de sağlığı, büyümesi ve gelişmesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Çünkü anne ve çocuk ikilisini birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir.

Annenin gebe kalmadan önceki beslenme durumunun doğacak bebeğin sağlığı kadar, annenin sağlığı açısından da önemi büyüktür. Anne sağlığının korunması açısından beslenmeye küçük yaşlarda itibaren önem verilmelidir. Ülkemizde sık görülen genç yaştaki anneler ( 18 yaşından küçük ) henüz büyüme çağını tamamlamadıkları için sağlıkları olumsuz yönde etkilenmektedir. Yine ağır fiziksel çalışma sürdüren kadınların zaten artmış olan enerji harcamalarına bir de gebelik ve emziklilik eklendiğinde kadın kendi dokularını kullanmak durumunda kalmakta ve gebelik aralıkları kısa olduğundan , sağlığı daha da bozulmaktadır. Gebelikte bu durumlara bağlı olarak enerji ve besin öğeleri gereksinmesi artmaktadır. Artış miktarı annenin yaşadığı iklime, ısıya, beslenme ve fiziksel aktivite durumuna bağlı olarak değişmektedir. Bebeğin doğum ağırlığını etkileyen etmenlerin başında annenin yaşı, gebelikler arası süre, gebelikte ağırlık kazancı, annenin gebelik öncesi ağırlığı gelmektedir.